Bệnh viện thẩm mỹ

Sau khi nâng mũi có được nằm nghiêng không? Tư thế Chuẩn nhất 1/ Sau khi nâng mũi có được nằm nghiêng không ? Sau khi nâng mũi, các bác sĩ sẽ sử dụng nẹp cứng để cố định chắc chắn vùng sống mũi. Ngoài ra lỗ mũi sẽ được đệm bằng bông chuyên dụng có ống thở, nâng đỡ vùng ống mũi và đầu mũi, ép vách […]